LFV News 6 2016

LFV och Saab gör en gemensam exportsatsning för
digital fjärrstyrd flygtrafikledning

LFV och Saab bildar ett gemensamt bolag, Saab Digital Air Traffic Solutions, för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning.

– LFV och Saab har i många år haft ett samarbete kring utvecklingen av Remote Tower Services och digitaliseringen av flygtrafiktjänsten. Då är etableringen av ett gemensamt bolag ett naturligt nästa steg i samarbetet, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Läs mer om exportsatsningen

Saab Digital Air Traffic Solutions

Genom att kombinera LFVs unika operativa erfarenhet och kompetens inom digital
flygtrafikledning med Saabs världsledande tekniska lösningar stärker vi vårt
samarbete ytterligare. Som bolag kan Saab Digital Air Traffic Solutions driva
hela processen från planering till driftsättning inklusive det operativa
godkännandet. I det nya bolaget erbjuder vi smarta digitala lösningar för
fjärrstyrd flygtrafiktjänst både nationellt och internationellt.

 

LFV Remote Tower Services

Genom att implementera Remote Tower Services, RTS, kan en eller flera flygledartorn manövreras från en annan plats, oavsett avstånd. Resultatet är en flygplats som kan erbjuda mer flexibla flygtrafikledningstjänster ”on demand” och mångsidiga öppettider för att möta kundernas krav.

Läs mer om LFV Remote Tower Services