Program

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Program

SESAR är det EU-program som ska utveckla tekniska och operativa förutsättningar för det gemensamma europeiska luftrummet (SESAR – Single European Sky ATM Research) för att möta den förväntade trafikökningen.

LFV arbetar  i SESAR genom alliansen COOPANS.

De övergripande målen för SESAR till år 2020 är:

  • Att tredubbla kapaciteten i luftrummet.
  • Bibehållen eller förbättrad flygsäkerhet oberoende av trafikökningen.
  • Minskning av miljöpåverkan med tio procent per flygning.
  • Halvering av kostnaderna för flygtrafikledning.

Beslutet om en reformering av det europeiska luftrummet togs av EU 2004. SESAR består i huvudsak av tre faser:

2004-2008 definitionsfasen. Mål och utvecklingsplaner togs fram.
2008-2013 utvecklingsfasen. Framtagande av tekniska lösningar.
2014-2020 införandefasen. Ny teknik tas in i produktion.

Finansiärer av SESAR är EU, flygindustrin och Eurocontrol, som finns i Bryssel och arbetar för en harmonisering och integration av det europeiska flyget. Projektbudgeten är 2,1 miljarder euro.

Några utvecklingsprojekt

Fjärrstyrda torn
Med fjärrstyrda torn kan man utöva flygledning på distans. Det gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa flygtrafikledning. LFV var först i världen i världen med ett operativt godkännande för flygtrafikledning på distans, RTS eller Remote Tower Services. Sedan april 2015 drivs flygtrafiken vid Örnsköldsvik Airport på distans från en kontrollcentral i Sundsvall.

Vinga
Med satellitbaserad navigering förkortas flygvägarna. Effekten blir mindre utsläpp och buller. Tekniken testades och utvärderades vid Göteborg Landvetter Airport för att så småningom bli en etablerad rutin för inflygningar.

Raka flygvägar
Sedan november 2011 är flygvägarna i det svensk-danska luftrummet rakare än tidigare. Kortare flygvägar innebär lägre utsläpp. Navigering med hjälp av GPS i stället för flygfyrar på marken möjliggör raka flygvägar.

Gröna inflygningar
LFV arbetar med att erbjuda så kallade Gröna inflygningar till de flygplatser där LFV bedriver flygtrafikledning.

Ökad kapacitet med i4D
i-4D är ett nytt sätt att samarbeta mellan flygplanet och marken och bygger på datakommunikation. Resultatet är ökad kapacitet och minskad miljöpåverkan.