Bolag

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Bolag

LFV Aviation Consulting AB 

LFV Aviation Consulting är LFVs dotterbolag för internationella konsulttjänster inom civil luftfart. Har verkat sedan 1982 (fram till och med 1 april 2010 under namnet Swedish Aviation Development - Swedavia - AB) och har en lång och bred erfarenhet av stora och framgångsrika projekt både inom flygtrafiktjänst- och flygplatsområdena i många delar av världen.

 

Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS)

LFV och Saab bildade under 2016 det gemensamma bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning. Genom att kombinera LFVs unika operativa kunskap inom RTS, Remote Tower Services, med Saabs ledande teknik och globala organisation kan bolaget erbjuda helhetslösningar i ett gemensamt bolag. Tillsammans har LFV och Saab unika kompetenser inom teknik och lång erfarenhet. Bolagets VD är Johan Klintberg.
Läs mer om Saab Digital Air Traffic Solutions.

Pressmeddelanden om Saab Digital Air Traffic Solutions och fjärrstyrd flygtrafikledning

 • LFVs kontrollcentral i Sundsvall utbyggd
  Infrastrukturminister Anna Johansson har i dag invigt utbyggnaden av LFVs kontrollcentral Remote Tower Center i Sundsvall. Med utbyggnaden finns kapacitet att leda flygtrafiken vid ännu fler flygplatser på distans. [2017-02-15]
  Läs mer.
 • LFV förstärker bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions med tre medarbetere
  Under hösten bildade LFV och Saab ett gemensamt bolag, Saab Digital Air Traffic Solutions för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning. Bolaget har nu rekryterat tre nyckelmedarbetare från LFV som ska bidra med kompetens och expertis. [2016-12-22]
  Läs mer.
 • Fjärrstyrd flygtrafikledning till Scandinavian Mountains Airport
  Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs och Luftfartsverkets (LFV) nyligen etablerade bolag, Saab Digital Air Traffic Solutions AB, har tecknat en avsiktsförklaring med Scandinavian Mountains Airport AB om att leverera fjärrstyrd flygtrafikledning. [2016-12-19]
  Läs mer.
 • LFV och Saab gör gemensam exportsatsning på fjärrstyrd flygtrafikledning
  LFV och Saab bildar ett gemensamt bolag, Saab Digital Air Traffic Solutions, för att marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning. [2016-06-29]
  Läs mer.
 • LFV och Saab tecknar avtal om att uppgradera Remote Tower Center i Sundsvall
  LFV och Saab har tecknat ett avtal om att uppgradera mjukvaran i LFVs RTC, Remote Tower Center i Sundsvall, med ny funktionalitet för flygtrafikledning av två flygplatser parallellt, multiple operations. [2016-06-23]
  Läs mer.

 

NUAC HB

I december 2009 undertecknade de berörda svenska och danska ministrarna ett avtal om att göra det danska och svenska luftrummet till ett gemensamt funktionellt luftrumsblock. Syftet är att verksamheten därmed ska bli så rationell och effektiv som möjligt. Luftrumsblocket sattes i operativ drift 1 juli 2012 och NUAC sköter nu den operativa driften på kontrollcentralerna i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. Sverige och Danmark går därmed i bräschen för sådana lösningar enligt Single European Sky och initiativet röner stor uppmärksamhet från omvärlden.

LFV Norway AS

I och med avregleringen av den norska marknaden för flygtrafikledningen bildades hösten 2015 dotterbolaget LFV Norway AS. Med bolagsetableringen är LFV lokalt närvarande och kan bidra till att utveckla flygplatsernas konkurrenskraft och förmåga. Bolagets styrelseordförande är Trygve Gjertsen.

Entry Point North AB

Entry Point North AB, EPN, startade 2006, utbildar flygledningspersonal och ägs av LFV, Sverige, Naviair, Danmark och sedan december 2013, irländska IAA. VD: Anne Kathrine Jensen.