LFVs styrelse

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

LFVs styrelse

Styrelseordförande

Jan Olson

Styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot i Svedab AB 
och Öresundsbrokonsortiet AS.

Tidigare befattningar: 
Ledande befattningar inom SAS och SJ. Affärsutvecklingschef i 
SJ 2003-2012, VD 2012.

Utbildning:
Civilekonom Stockholms Universitet.

Vice ordförande

Marie Hafström

Styrelseuppdrag:
Flertal statliga styrelse- och utredningsuppdrag.

Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar i staten. GD Kustbevakningen 96-05. GD och stf chef för Försvarsmakten 2005-2008.

Utbildning:
Jur. Kand.

Ledamot

Eva Andrén

Nuvarande befattning:
Vice President inköp på Ericsson, i affärsområdet Networks ledningsgrupp.

Tidigare befattningar:
Flera ledande befattningar inom Ericsson.

Utbildning:
Civilekonom Umeå Universitet. MBA Uppsala Universitet. 

Ledamot

Ann-Marie Bredberg
Personalrepresentant

Nuvarande befattning:
Ordförande för fackförbundet ST inom Flygledningen i LFV/ NUAC.

Styrelseuppdrag:
Ledamot i Entry Point North AB och NUAC HB (arbetstagarrepresentant).

Utbildning: 
Flygledare.

Ledamot

Peter Lennartsson
Personalrepresentant

Nuvarande befattning:
Flygledare och 1 vice ordförande i fackförbundet ST. 

Utbildning:
Flygledare.

Ledamot

Johan Davidsson

Nuvarande befattning:
Chefsekonom Sveriges Apoteksförening.

Tidigare befattningar:
Bland annat politiskt sakkunnig och biträdande samordningschef i Statsrådsberedningen.

Utbildning:
Civilekonom Stockholms Universitet.

Ledamot

Mats Helgesson

Nuvarande befattning:
Flygvapenchef.

Tidigare befattningar:
Chef Test & Evaluering FMV, Flottiljchef F17, Stabschef vid Flygtaktiska staben, Flygchef i Flygvapnet.

Utbildning:
Utbildningar inom Försvarsmakten.

Ledamot

Per Nilsson

Nuvarande befattning:
Överdirektör i Tullverket. 

Tidigare befattningar:
Stabschef på Tullverket, kansliråd på Skatte- och tullavdelning på Finansdepartementet.

Utbildning:
Civilekonom Linköpings Universitet.

Ledamot, GD LFV

Ann Persson Grivas

Generaldirektör sedan: 1 april 2017.

Tidigare befattningar:
Försäkringskassan på ledande befattningar som biträdande generaldirektör, överdirektör, vikarierande generaldirektör, Försäkringsdirektör, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.

Utbildning:
Uppsala Universitet, Högskoleexamen humanistisk fakultet.

Ledamot

Ann-Christine Hvittfeldt

Nuvarande befattning:
Flertal styrelseuppdrag, samt ledamot Green Cargo AB.

Tidigare befattningar:
Volvo Logistics, Hemtex, Speedcargo.

Utbildning:
Agneberg Economics High School, Bergaskolan Export & Import Int Trade, University of Gothenbur Transport economy and material supply mm.