LFVs styrelse

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

LFVs styrelse

Styrelseordförande

Jan Olson

Ordförande sedan: 2013

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande, Arlandabanan Infrastructure, AB samt ledamot Svedab AB och Öresundsbrokonsortiet AS.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar SAS och SJ. Affärsutvecklingschef SJ 2003-2012, vd 2012.

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet.

Vice ordförande

Marie Hafström

Vice ordförande sedan: 2010

Styrelseuppdrag: Ledamot Institutet för rättshistorisk forskning.

Tidigare befattningar: Flertal statliga styrelse- och utredningsuppdrag. GD Kustbevakningen 1996-2005. GD och ställföreträdande chef Försvarsmakten 2005-2008.

Utbildning: Jur. kand. Lunds universitet, domarutbildad Svea hovrätt.

Ledamot, GD LFV

Ann Persson Grivas

Generaldirektör sedan: 1 april 2017.

Styrelseuppdrag: Ordförande LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB. Ledamot Entry Point North och Luleå Tekniska universitetet.

Tidigare befattningar:
Försäkringskassan på ledande befattningar som biträdande generaldirektör, överdirektör, vikarierande generaldirektör, Försäkringsdirektör, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.

Utbildning:
Uppsala Universitet, Högskoleexamen humanistisk fakultet.

Ledamot

Eva Andrén

Ledamot sedan: 2013.

Nuvarande befattning: Vice President Managed Services Mellanöstern och Afrika Ericsson.

Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar inom Ericsson sedan 1995, Member of Advisory Board Procurement Leaders.

Utbildning: Civilekonom Umeå univ., MBA Uppsala univ.

..

..

Ledamot

Johan Davidsson

Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning:
Chefsekonom Svensk Handel.

Styrelseuppdrag: Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.

Tidigare befattningar: Chefsekonom Sveriges Apoteksförening, politiskt sakkunning och biträdande samordningschef i Statsrådsberedningen.

Utbildning:Nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Ledamot

Mats Helgesson

Ledamot sedan: 2015

Nuvarande befattning:
Flygvapenchef.

Tidigare befattningar:
Chef Test & Evaluering FMV, Flottiljchef F17. Stabschef vid Flygtaktiska staben, Flygchef i Flygvapnet.

Utbildning:
Utbildningar inom Försvarsmakten.

..

.

.

Ledamot

Ann-Christine Hvittfeldt

Ledamot sedan: 2016

Nuvarande befattning:
Flertal styrelseuppdrag, samt ledamot Green Cargo AB.

Tidigare befattningar:
Volvo Logistics, Hemtex, Speedcargo.

Utbildning:
Agneberg Economics High School, Bergaskolan Export & Import Int Trade, University of Gothenbur Transport economy and material supply mm.

Ledamot

Per Nilsson

Ledamot sedan: 2014

Nuvarande befattning:
Överdirektör i Tullverket. 

Tidigare befattningar:
Stabschef på Tullverket, kansliråd på Skatte- och tullavdelning på Finansdepartementet.

Utbildning:
Civilekonom Linköpings Universitet.

Ledamot

Ann-Marie Bredberg

Ledamot, personalrepresentant sedan: 2010

Nuvarande befattning:
Ordförande för fackförbundet ST inom Flygledningen i LFV/ NUAC.

Styrelseuppdrag:
Ledamot i Entry Point North AB och NUAC HB (arbetstagarrepresentant).

Utbildning: 
Flygledare.

Ledamot

Peter Lennartsson

Ledamot, Personal- representant sedan: 2010

Nuvarande befattning:
Flygledare och 1 vice ordförande i fackförbundet ST. 

Utbildning:
Flygledare.