Det här är LFV

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

Utskrift från lfv.se

Det här är LFV

Här finns vi

LFV bedriver flygtrafikledning vid 20 flygplatser samt från två kontrollcentraler. Sedan 2013 levererar LFV också flygtrafikledningstjänst till fem flygplatser i Förenade Arabemiraten.

Här finns vi

Vårt uppdrag

LFV är ett statligt affärsverk, under Näringsdepartementet, med huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

Vårt uppdrag

Vår historia

Den 1 juli 1939 förstatligades all civil flygledning och samlades i en organisation. Affärsverket Luftfartsverket bildades 1947. Här kan du läsa mer om de betydelsefulla händelserna i LFVs historia. 

Vår historia