Möt våra medarbetare

Camilla Dexius, Flygledare

Vilka personliga egenskaper tycker du krävs för att vara flygledare?
För att bli en bra flygledare behöver man vara bra på att samarbeta. Att kunna växla arbetstempo snabbt och tycka om problemlösning är också viktigt. Vår främsta uppgift är så klart flygsäkerheten men vi behöver också vara effektiva för att sköta vårt jobb bra.      

Vilka fördelar finns det med att arbeta som flygledare på LFV?
Det finns många bra saker att nämna. Jag har varit anställd i några år nu och utöver det rena flygledarjobbet har jag även andra uppdrag inom utbildning. Det finns goda möjligheter att utvecklas inom LFV. Jag tycker om att jobba skift och jag tycker om mina trevliga kollegor i arbetsgruppen.

Varför tycker du att man ska söka jobb på LFV?
LFV är ett företag med tydligt fokus på säkerhetstänk och som värnar om sina anställda. Vi har bra arbetsvillkor. Inom LFV finns det spännande utvecklingsmöjligheter med t ex utlandstjänst.

 

Richard Gould, CNS-ingenjör

Vad innebär din tjänst som CNS ingenjör på LFV?
Som systemspecialist har jag ansvaret för att följa upp och se till att all praktisk drift och underhåll av navigering och övervakningsradar system som ägs av LFV och brukas på flygledningscentralerna eller de flygplatserna och vi förvaltar utförs enligt ICAO-regler och Transportstyrelsen.  Andra arbetsuppgifter kan innebära att arbeta i ett projekt eller att man har ansvaret för teknisk projektledning. Detta kan innebära i praktiken allt från att skriva specifikationer, tolkning av regelverk, omvärldsbevakning, upphandlingsuppdrag, acceptans av systemleverans från leverantör etc.

Vad sporrar dig till att gå till jobbet?
Variationen i arbetet som vi är involverade i, helt enkelt är ingen dag den andra lik. Ena dagen kan jag vara med och driftsätta ett ILS-system och arbeta med flyginspektionsgruppen i Umeå, och nästa dag kan jobbet vara utvärdering av prestanda för en ny radarstation någonstans i Sverige. Ytterligare en faktor som gör arbetet så angenämt är mina medarbetare, deras unika förmåga och kompetens i kombination med den vardagliga artighet, vänlighet och respekt vi har för varandra gör det roligt att gå till jobbet.

Varför tycker du att man ska söka jobb på LFV?
Inom alla jobb jag har haft brinner jag för att förstå tekniken, speciellt teknik inom flygindustri. Att bygga infrastruktur, få systemen att funka och att utveckla eller förbättra system är det jag tycker mest om och det får jag genom att jobba för LFV.