Vilket är LFVs uppdrag?

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Tillsyn ansvarar Transportstyrelsen för. LFV driver inga flygplatser. Läs mer om vårt uppdrag här.