Vilket är LFVs uppdrag?

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Tillsyn ansvarar Transportstyrelsen för. LFV driver inga flygplatser.