Vilken är lägsta höjd för helikopterflygning?

Lägsta höjd för flygning över tätbebyggt område är 1 000 fot (=300 meter), över icke tätbebyggt område 500 fot. Helikoptrar kan utföra inspektionsflygningar av kraftledningar eller kartering. Det kan också vara sjuktransporter. Om trafiken upplevs som störande som ska man göra en polisanmälan. Om det går att se flygplanets registreringsbeteckning (SE-) kan man via Transportstyrelsens luftfartygsregister ta reda på vem som äger flygplanet eller helikoptern.