Vilka aktörer finns utanför Sverige?

Eurocontrol är en organisation med 40 europeiska stater som medlemmar. Namnet till trots är alltså Eurocontrol inte en del av EU utan en helt egen internationell organisation. Eurocontrol, som inte har lagstiftningsbefogenhet, arbetar med att på olika sätt harmonisera och utveckla flygtrafiktjänsterna i medlemsländerna. Eurocontrols Network Operation Centres (NMOC) finns i Haren, Bryssel och Brétigny-sur-Orge nära Paris och samlar in, bearbetar och distribuerar färdplaner till berörda vilket är en förutsättning för att flygtrafiken i Europa ska fungera. Organisationen har också andra operativa uppgifter, bland annat samlar man in de avgifter flygbolagen betalar för flygtrafiktjänster man nyttjar vid sträckflygning.

EASA Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) är en av Europeiska unionens byråer och den gemensamma europeiska flygsäkerhetsmyndigheten. EASA tar fortlöpande över allt fler av de tillstånds- och tillsynsuppgifter som tidigare utfördes av de europeiska ländernas egna flygsäkerhetsmyndigheter. EASA:s regelverk överförs till svensk luftfart och svenska förhållanden av Transportstyrelsen.

ICAO (International Civil Aviation Organization) är ett FN-organ vars främsta uppgift är att skapa och harmonisera regelverket för det globala flyget. ICAO:s medlemmar är världens stater.

CANSO:Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) är en global intresseorganisation främst för leverantörer av flygtrafiktjänster i vilken LFV är medlem. CANSOs medlemmar hanterar över 85 procent av världens flygtrafik. Målen är att samla utveckla och marknadsföra nya strategier för att förbättra flygtrafiktjänster på marken och i luften. En viktig uppgift är att tillsammans med kunderna (exempelvis olika flygbolag och deras organisationer) utveckla flygtrafiktjänster som tillgodoser deras behov.

IATA: International Air Transport Association (IATA) är en internationell organisation med flygbolag som medlemmar. IATA hanterar regler och liknande inom kommersiellt passagerarflyg. Bland annat har man standardiserat biljettsystem, skapat flygplatskoder och flygbolagskoder. IATA grundades i Haag 1919 under namnet International Air Traffic Association. 1945 bildades den nuvarande sammanslutningen i Havanna, Kuba, och har nu sitt huvudkontor i Montreal i Kanada Organisationen har fler än 270 medlemmar från 140 länder.