Vilka aktörer finns inom svenskt luftrum?

LFV - Luftfartsverket

ACR - Aviation Capacity Resources - är ett privat bolag som bedriver flygtrafikledning vid 15 flygplatser i Sverige.

Transportstyrelsen är trafikslagsövergripande och arbetar med luftfarts-, järnvägs-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. Transportstyrelsen utformar regler och ger tillstånd, till exempel flygcertifikat. De kontrollerar även hur reglerna efterlevs. Är du t ex journalist och undrar över säkerhetsregler, incidenter, statistik osv kan du vända dig till Transportstyrelsen. Även du som vill veta mer om certifikat, pilotutbildningar, vem som äger ett specifikt flygplan eller helikopter kan också vända dig till Transportstyrelsen. Telefon 0771-503 503.

Swedavia är ett statligt bolag som äger och driver statens tio flygplatser bland andra Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö Airport. Är du resenär och vill veta mer om hur det går till vid flygplatsen, vilka regler som gäller osv och du ska resa till eller från en av statens flygplatser är det hit du ska vända dig. Det är också flygplatserna som äger miljötillstånden för sin verksamhet, bland villkoren för in- och utflygningsvägar.  Telefon 010-109 00 00.

Svenska regionala flygplatser AB (SRF) ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser.