Vem ansvarar för flygplatserna i Sverige?

I Sverige finns det privatägda, kommunala och statliga flygplatser. LFV har inga egna flygplatser och ansvarar inte för driften av flygplatserna. De statligt ägda flygplatserna drivs av Swedavia.