Vart kan jag flyga drönare?

Cookies

För att förbättra användarupplevelsen använder sig den här webbplatsen sig utav Cookies. Läs mer om Cookies här.

LFVs logotyp

Utskrift från lfv.se

Var kan jag flyga drönare?

Enligt regelverket för svensk luftfart är det inte tillåtet att blanda kontrollerad och okontrollerad trafik i en flygplats kontrollzon. Med kontrollerad menas kontrollerad av LFVs flygledare. Därför måste man för varje planerad flygning med drönare i en kontrollzon kontakta den lokala flygtrafikledningen. Det görs enklast genom att ringa LFVs växel 011-19 20 00 och be att få bli kopplad till den aktuell flygtrafikledning.

LFV har en drönarkarta som visar flygplatsernas kontrollzoner.