Var kan jag flyga drönare?

Drönare under 7 kg (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten, om du flyger 5 km från start- landningsbanan och upp till 10 m (vid militära eller särskilda utpekade flygplatser) eller 50 m (övriga flygplatser) över mark.

I okontrollerad luft får man flyg upp till 120 m. Drönaren måste befinna sig inom synhåll för föraren.

LFV har en drönarkarta som visar flygplatsernas kontrollzoner.