Var hittar man statistik över haverier och tillbud inom flyget?

Det finns information på Transportstyrelsens webb. Flygbolag, flygplatser och leverantörer av flygtrafiktjänst är enligt regelverket skyldiga att rapportera in avvikelser från normal drift till Transportstyrelsen inom 72 timmar. En avvikelse behöver inte innebära ett haveri eller tillbud utan kan exempelvis vara ett separationsunderskridande, det vill säga när två flygplan under någon del av flygningen har kommit närmare varandra än vad säkerhetsmarginalerna anger. Mer information med haverier från hela världen hittar du här. På den webbplatsen redovisas alla flygplanshaverier sedan 1940-talet.