Vad gör LFV?

LFV – Luftfartsverket – är ett affärsverk under Näringsdepartementet som arbetar med att leda civila och militära flygplan vid start och landning och i luften. Arbetet bedrivs dels vid 20 flygplatser från flygledningstorn, dels vid tre kontrollcentraler i Malmö, Stockholm och Sundsvall. Den senare är kontrollcentral för fjärrstyrd flygtrafikledning.
LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet. Vi är också med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i organisationer och allianser. LFV har 1100 anställda och huvudkontoret finns i Norrköping. Läs mer om våra tjänster här.