Vad gör en flygledare?

Flygledare arbetar antingen i ett torn på en flygplats eller i en kontrollcentral, med att separera flygplan så att kollisioner inte uppstår och med att skapa ett effektivt trafikflöde. Flygledningen kontrollerar all flygtrafik i den kontrollerade luften och håller kontakt med flygplanen och fordon på marken genom tvåvägs radiokommunikation. Flygledarna ser flygplanen på radarskärmar.