När man ser ett flygplan på himlen blir det vita streck. Vad består de av?

De vita strecken efter ett flygplan är kondensstrimmor. De uppstår när varm fuktig luft från motorerna möter den kalla omgivande luften. Vattenångan i den varma luften fryser till is när den kommer ut ur motorn och det är iskristallerna som syns som vita strimmor. Är den omgivande luften torr brukar strimmorna lösas upp snabbt. Är luftfuktigheten hög brukar strimmorna ligga kvar längre.