Hur stora är säkerhetsmarginalerna inom flyget?

Avstånden kan variera beroende på i vilken fas av flygningen det är och storleken på flygplanen men mellan två flygplan som flyger på marschhöjd är separationen omkring 6 kilometer horisontellt och 300 meter vertikalt. Om man skulle överföra flygets horisontella säkerhetsavstånd till bilar som kör 110km/h på en motorväg skulle avståndet mellan varje bil vara omkring en kilometer.