Hur ser trafikläget i Europa ut just nu?

Eurocontrols Network Operations Portal kan ge aktuell bild av läget i luften i Europa. Eurocontrol är en myndighet med säte i Bryssel vars uppgift är att samordna flygtrafiken i Europa.