Hur jobbar LFV med miljöfrågor?

LFV försöker ständigt hitta nya vägar för att minska utsläppen från flygplanen. Vi har fokus på in- och utflygningsvägar samt på sträckan i luften. Free route airspace, eller raka flygvägar, är ett effektivt sätt att minska flygplanens utsläpp. Raka flygvägar möjliggörs genom navigering med hjälp av GPS i stället för navigeringshjälpmedel på marken. I det gemensamma dansk-svenska luftrummet erbjuds raka flygvägar och i allt fler europeiska luftrum införs det successivt. Free route airspace är ett krav från EU för att effektivisera flyget och minska utsläppen. Vi arbetar även med våra interna utsläpp genom att exempelvis använda interaktiva mötesformer samt att minimera vår interna resursförbrukning på alla plan i vardagen.