LFVs styrelse

Styrelseordförande

Jan Olson   

Ordförande sedan: 2013

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Arlandabanan Infrastructure AB och Märsta förenade Åkeriföretag AB.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar SAS och SJ. Affärsutvecklingschef SJ 2003-2012, vd 2012.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Förelseår: 1950.

Vice ordförande

Marie Hafström         

Vice ordförande sedan: 2010

Styrelseuppdrag: Ledamot Institutet för rättshistorisk forskning.
Tidigare befattningar: Flera ledande befattningar i staten, flertal statliga styrelse- och utredningsuppdrag. GD Kustbevakningen 1996-2005. GD och ställföreträdande chef Försvarsmakten 2005-2008.
Utbildning: Jur. kand. Lunds universitet, domarutbildad Svea hovrätt.
Födelseår: 1944.

Ledamot

Ann Persson Grivas               

Ledamot sedan: 2017

Styrelseuppdrag
Ledamot LFVs styrelse. Ordförande LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB, COOPANS Alliance Board, vice ordförande Entry Point North, ledamot Universitetsstyrelsen Luleå Tekniska Universitet, insynsrådet Institutet för rymdfysik, Borealis Alliance Board och Eurocontrol Air Navigation Services Board.
Tidigare befattningar:  Ledande befattningar Försäkringskassan, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.
Utbildning:
Högskoleexamen humanistisk fakultet, Uppsala universitet.
Födelseår: 1961

Ledamot

Johan Davidson                       

Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning:
Chefsekonom Svensk Handel.
Styrelseuppdrag: Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.
Tidigare befattningar:
Chefsekonom Sveriges Apoteksförening, politiskt sakkunning och biträdande samordningschef i Statsrådsberedningen.
Utbildning: Studier i bland annat nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Födelseår: 1972. 

Ledamot

Carl-Johan Edström

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning:
Flygvapenchef.
Tidigare befattningar: Stridspilot, divisionschef, lokal flygchef och flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj.
Utbildning:
Militär utbildning samt en master i strategi för säkerhetspolitik och militära operationer.
Födelseår: 1967

Ledamot

Ann-Christine Hvittfeldt  

Ledamot sedan: 2016

Nuvarande befattning:
Flertal styrelseuppdrag.
Tidigare befattningar:
Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB/DFDS AS.
Utbildning:
 
Economics High School, Bergaskolan Export & Import Int Trade, University of Gothenburg Transport economy and material supply m.m.
Födelseår: 1966

Ledamot

Per Nilsson

Ledamot sedan: 2014

Nuvarande befattning
Utvecklingsansvarig Tullverket. 
Tidigare befattningar:
Överdirektör och stabschef på Tullverket, kansliråd på Skatte- och tullavdelning på Finansdepartementet.
Utbildning:
Nationalekonom Linköpings universitet.
Födelseår: 1967

Ledamot

Ann-Marie Bredberg

Ledamot, personalföreträdare sedan: 2010

Nuvarande befattning:
Flygledare och ordförande för fackförbundet ST inom Flygledningen i LFV.                                       Styrelseuppdrag:
LFV Holding (personalföreträdare).
Utbildning:  Flygledare
Födelseår: 1963 

Ledamot

Peter Lennartsson 

Ledamot, personalföreträdare sedan: 2010           

Nuvarande befattning: 
Flygledare och 1 vice ordförande i fackförbundet ST.
Utbildning:
Flygledare
Födelseår: 1972