LFVs styrelse

Styrelseordförande

Jan Olson   

Ordförande sedan: 2013

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Arlandabanan Infrastructure AB och Märsta förenade Åkeriföretag AB.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar SAS och SJ. Affärsutvecklingschef SJ 2003-2012, vd 2012.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Förelseår: 1950.

Ledamot

Ann Persson Grivas               

Ledamot sedan: 2017

Styrelseuppdrag:  
Ledamot LFVs styrelse. Ordförande LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB, COOPANS Alliance Board, vice ordförande Entry Point North, ledamot Universitetsstyrelsen Luleå Tekniska universitet, ledamot i insynsrådet för Institutet för rymdfysik, vice ordförande Borealis Alliance Board, ledamot i SOS Alarm och Eurocontrol Air Navigation Services Board.
Tidigare befattningar:  Ledande befattningar Försäkringskassan, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.
Utbildning:
Högskoleexamen humanistisk fakultet, Uppsala universitet.
Födelseår: 1961

Ledamot

Johan Davidson                       

Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning:
Chefsekonom Svensk Handel.
Styrelseuppdrag: Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.
Tidigare befattningar:
Chefsekonom Sveriges Apoteksförening, politiskt sakkunning och biträdande samordningschef i Statsrådsberedningen.
Utbildning: Studier i bland annat nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Födelseår: 1972. 

Ledamot

Carl-Johan Edström

Ledamot sedan: 2020

Nuvarande befattning:
Flygvapenchef.
Tidigare befattningar: Stridspilot, divisionschef, lokal flygchef och flottiljchef vid Norrbottens flygflottilj.
Utbildning:
Militär utbildning samt en master i strategi för säkerhetspolitik och militära operationer.
Födelseår: 1967

Ledamot

Ann-Christine Hvittfeldt  

Ledamot sedan: 2016

Nuvarande befattning:
Flertal styrelseuppdrag.
Tidigare befattningar:
Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB/DFDS AS.
Utbildning:
 
Economics High School, Bergaskolan Export & Import Int Trade, University of Gothenburg Transport economy and material supply m.m.
Födelseår: 1966

Ledamot

Per Nilsson

Ledamot sedan: 2014

Nuvarande befattning
Utvecklingsansvarig Tullverket. 
Tidigare befattningar:
Överdirektör och stabschef på Tullverket, kansliråd på Skatte- och tullavdelning på Finansdepartementet.
Utbildning:
Nationalekonom Linköpings universitet.
Födelseår: 1967

Ledamot

Ann-Marie Bredberg

Ledamot, personalföreträdare sedan: 2010

Nuvarande befattning:
Flygledare och ordförande för fackförbundet ST inom Flygledningen i LFV.                                       Styrelseuppdrag:
LFV Holding (personalföreträdare).
Utbildning:  Flygledare
Födelseår: 1963 

Ledamot

Peter Lennartsson 

Ledamot, personalföreträdare sedan: 2010           

Nuvarande befattning: 
Flygledare och 1 vice ordförande i fackförbundet ST.
Utbildning:
Flygledare
Födelseår: 1972