LFVs styrelse

Styrelseordförande

Jan Olson

Ordförande sedan: 2013

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande, Arlandabanan Infrastructure, AB samt ledamot Svedab AB och Öresundsbrokonsortiet AS.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar SAS och SJ. Affärsutvecklingschef SJ 2003-2012, vd 2012.

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet.

Vice ordförande

Marie Hafström

Vice ordförande sedan: 2010

Styrelseuppdrag: Ledamot Institutet för rättshistorisk forskning.

Tidigare befattningar: Flertal statliga styrelse- och utredningsuppdrag. GD Kustbevakningen 1996-2005. GD och ställföreträdande chef Försvarsmakten 2005-2008.

Utbildning: Jur. kand. Lunds universitet, domarutbildad Svea hovrätt.

Ledamot

Johan Davidsson

Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning:
Chefsekonom Svensk Handel.

Styrelseuppdrag: Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.

Tidigare befattningar: Chefsekonom Sveriges Apoteksförening, politiskt sakkunning och biträdande samordningschef i Statsrådsberedningen.

Utbildning:Nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Ledamot

Mats Helgesson

Ledamot sedan: 2015

Nuvarande befattning:
Flygvapenchef.

Tidigare befattningar:
Chef Test & Evaluering FMV, Flottiljchef F17. Stabschef vid Flygtaktiska staben, Flygchef i Flygvapnet.

Utbildning:
Utbildningar inom Försvarsmakten.

..

.

.

Ledamot

Ann-Christine Hvittfeldt

Ledamot sedan: 2016

Nuvarande befattning:
Flertal styrelseuppdrag, samt ledamot Green Cargo AB.

Tidigare befattningar:
Volvo Logistics, Hemtex, Speedcargo.

Utbildning:
Agneberg Economics High School, Bergaskolan Export & Import Int Trade, University of Gothenbur Transport economy and material supply mm.

Ledamot

Per Nilsson

Ledamot sedan: 2014

Nuvarande befattning:
Överdirektör i Tullverket. 

Tidigare befattningar:
Stabschef på Tullverket, kansliråd på Skatte- och tullavdelning på Finansdepartementet.

Utbildning:
Civilekonom Linköpings Universitet.

Ledamot, GD LFV

Ann Persson Grivas

Födelseår: 1961
Generaldirektör
Styrelseuppdrag: Ledamot LFVs styrelse. Ordförande LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB, Vice ordförande Entry Point North,
ledamot Universitetsstyrelsen Luleå Tekniska Universitet, ledmot insynsrådet Institutet för rymdfysik, Ordförande COOPANS Allicance Board, vice ordförande Borealis Alliance Board och ledamot Eurocontrol Air Navigation Services Board.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar Försäkringskassan, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.
Utbildning: Högskoleexamen humanistisk fakultet, Uppsala universitet.

Ledamot

Ann-Marie Bredberg

Ledamot, personalrepresentant sedan: 2010

Nuvarande befattning:
Ordförande för fackförbundet ST inom Flygledningen i LFV/ NUAC.

Styrelseuppdrag:
Ledamot i Entry Point North AB och NUAC HB (arbetstagarrepresentant).

Utbildning: 
Flygledare

Ledamot

Peter Lennartsson

Ledamot, Personal- representant sedan: 2010

Nuvarande befattning:
Flygledare och 1 vice ordförande i fackförbundet ST. 

Utbildning:
Flygledare