LFVs styrelse

Styrelseordförande

Jan Olson

Ordförande sedan: 2013

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande, Arlandabanan Infrastructure, AB samt ledamot Svedab AB och Öresundsbrokonsortiet AS.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar SAS och SJ. Affärsutvecklingschef SJ 2003-2012, vd 2012.

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet.

Vice ordförande

Marie Hafström

Vice ordförande sedan: 2010

Styrelseuppdrag: Ledamot Institutet för rättshistorisk forskning.

Tidigare befattningar: Flertal statliga styrelse- och utredningsuppdrag. GD Kustbevakningen 1996-2005. GD och ställföreträdande chef Försvarsmakten 2005-2008.

Utbildning: Jur. kand. Lunds universitet, domarutbildad Svea hovrätt.

Ledamot

Johan Davidsson

Ledamot sedan: 2013

Nuvarande befattning:
Chefsekonom Svensk Handel.

Styrelseuppdrag: Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.

Tidigare befattningar: Chefsekonom Sveriges Apoteksförening, politiskt sakkunning och biträdande samordningschef i Statsrådsberedningen.

Utbildning:Nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Ledamot

Mats Helgesson

Ledamot sedan: 2015

Nuvarande befattning:
Flygvapenchef.

Tidigare befattningar:
Chef Test & Evaluering FMV, Flottiljchef F17. Stabschef vid Flygtaktiska staben, Flygchef i Flygvapnet.

Utbildning:
Utbildningar inom Försvarsmakten.

..

.

.

Ledamot

Ann-Christine Hvittfeldt

Ledamot sedan: 2016

Nuvarande befattning:
Flertal styrelseuppdrag, samt ledamot Green Cargo AB.

Tidigare befattningar:
Volvo Logistics, Hemtex, Speedcargo.

Utbildning:
Agneberg Economics High School, Bergaskolan Export & Import Int Trade, University of Gothenbur Transport economy and material supply mm.

Ledamot

Per Nilsson

Ledamot sedan: 2014

Nuvarande befattning:
Överdirektör i Tullverket. 

Tidigare befattningar:
Stabschef på Tullverket, kansliråd på Skatte- och tullavdelning på Finansdepartementet.

Utbildning:
Civilekonom Linköpings Universitet.

Ledamot, GD LFV

Ann Persson Grivas

Generaldirektör sedan: 1 april 2017.

Styrelseuppdrag: Ordförande LFV Holding AB och LFV Aviation Consulting AB. Ledamot Entry Point North och Luleå Tekniska universitetet.

Tidigare befattningar:
Försäkringskassan på ledande befattningar som biträdande generaldirektör, överdirektör, vikarierande generaldirektör, Försäkringsdirektör, Sony Ericsson, Vattenfall, Telefonibolaget 3 och SAS.

Utbildning:
Uppsala Universitet, Högskoleexamen humanistisk fakultet.

Ledamot

Ann-Marie Bredberg

Ledamot, personalrepresentant sedan: 2010

Nuvarande befattning:
Ordförande för fackförbundet ST inom Flygledningen i LFV/ NUAC.

Styrelseuppdrag:
Ledamot i Entry Point North AB och NUAC HB (arbetstagarrepresentant).

Utbildning: 
Flygledare.

Ledamot

Peter Lennartsson

Ledamot, Personal- representant sedan: 2010

Nuvarande befattning:
Flygledare och 1 vice ordförande i fackförbundet ST. 

Utbildning:
Flygledare.