Vår historia

I statens tjänst sedan 1939

De första civila flygledarna hade en bakgrund som trafikpiloter i Aktiebolaget Aerotransport, ABA, och var till en början också anställda av ABA.

Den 1 juli 1939 förstatligades all civil flygledning och samlades i en organisation, en enhet inom Kungliga Väg och vattenbyggnadsstyrelsens järnvägs- och luftfartsbyrå. Personalen inom flygledningen uppgick då till 12 personer.
De första militära flygledarna, som då kallades trafikledare, började anställas på flottiljerna 1942. De hade tidigare varit piloter.
Affärsverket Luftfartsverket bildas 1947.


Civil-militär integration 1978

1966 tillsattes den statliga utredningen Flygtrafikledningskommitén, FTK som tog ett helhetsgrepp om flygtrafiktjänstens utveckling. Dess förslag ledde fram till ett beslut i riksdagen 1973. Resultatet blev bland annat följande:

 • All flygtrafiktjänst, både civil och militär, samlades från och med 1978 i en gemensam organisation i Luftfartsverket. detta var en mycket framsynt lösning, som fortfarande är unik i Europa.
 • En gemensam utbildning för alla flygledare vid den nya flygtrafikledningsskolan SATSA, Swedish ATS Academy, som startade 1974.

Några milstolpar

 • Tedde Andersson förste flygledaren i början av 1930-talet.
 • Flygtrafikledningen förstatligades 1939.
 • Flygvapnet började anställa flygledare 1942.
 • Affärsverket Luftfartsverket bildades 1947.
 • Nytt flygledningssystem, ATCAS, 1979 (Stockholm) och 1983 (Malmö).
 • Stora luftrumsförändringar 1974 och 1998.
 • Flygtrafikledningsskolan SATSA startade 1974.
 • Integration av civil och militär flygtrafikledning 1978.
 • Nytt flygledningssystem, Eurocat 2000E, 2005.
 • Svensk-danska bolaget NUAC bildades 2009.
 • Delning av flygplatser och flygtrafiktjänst 1 april 2010 - flygtrafiktjänsten bedrivs i affärsverket LFV, och de statliga flygplatserna i bolaget Swedavia.
 • NUAC tar över flygtrafikledningen vid kontrollcentralerna i Stockholm, Malmö och Köpenhamn, 2012-2019.
 • LFV vinner kontrakt i Förenade Arabemiraten och bedriver tillsammans med GAL flygtrafikledning på fem flygplatser i regionen, 2013.
 • Transportstyrelsen ger LFV driftgodkännande för fjärrstyrd flygtrafikledning för Örnsköldsviks flygplats, 2014.
 • Örnsköldsvik flygplats blir först i världen med flygtrafikledning på distans, från kontrollcentralen i Sundsvall, 2015.
 • LFV och Saab bildar bolaget SDATS, Saab Digital Air Traffic Solutions, för att utveckla, marknadsföra, sälja och driva fjärrstyrd flygtrafikledning, RTS. 2016.