Här finns LFV

LFV bedriver lokal flygtrafiktjänst på 20 civila och militära flygplatser och flygtrafikledning vid tre kontrollcentraler; Stockholm, Malmö och Sundsvall.

Vidsel

Vidsel flygplats är en militärflygplats som ligger inom Försvarsmaktens robotförsöksplats. Flygplatsen drivs av Försvarets materialverk. Just nu pågår ombyggnationer på flygplatsen och ett nytt flygledartorn beräknas stå klart i början av 2017.

Tornet invigdes 2016, trettiofem meter högt. Det sitts alldeles för nära banan och upplever svåra bullerstörningar. Det nya tornet ligger långt från banan där bullermiljön är mycket bättre.

 

 

ATCC Malmö

Kontrollcentralen ATCC Malmö ligger i anslutning till Malmö Airport/Sturup. Här leds trafiken i de södra och mellersta delarna av Sverige. Tillsammans med Danmnark har LFV ett dotterbolag som heter NUAC som ska harmonisera och effektivisera flygtrafiken över Sverige och Danmark. Dotterbolaget sköter den operativa driften på kontrollcentralerna och personalen är uthyrd från LFV till NUAC. En ny PSSR-radar håller på att projekteras för att hjälpa ATCC Malmo att kunna se militär trafik utan transponder och ge trafikinformation till civila kunder.

Antal positioner: 12 sektor fördelat på 27 st E- och P- positioner, 2 MIL-positioner och 2 FDO-positioner.

 

 

ATCC Stockholm

Kontrollcentralen ATCC Stockholm ligger i närheten av Arlanda. Härifrån leds flygtrafiken i mellersta och nordligaste delarna av det svenska luftrummet. Flight Planning Center ligger i samma lokaler. 

Östgöta Kontrollcentral

ÖKC ligger i Norrköping och utövar integrerad civil/militär flygtrafikledningstjänst. Luftrummet sträcker sig mellan 1600 ft och flygnivå 95, och från Trosa i norr till Kisa i söder, sjön Vättern i väst och i öster en bit ut över Östersjön. Fyra positioner har huvudinriktning mot militär trafik, och två mot civil trafik. Det servas fyra flygplatser i Stockholm Skavsta, Norrköping Kungsängen, Linköping Saab och Linköping Malmens flyglats.