Nyheter

03 april 12:04

Open day visade det senaste inom multiple

Två olika övningar visades på Coopans Multiple Remote Tower trials Open Day på Saab i Växjö. I den ena övningen hanterade en flygledare två flygplatser samtidigt med startande och landande trafik. I den andra övningen visades hur tre flygplatser samtidigt hanterades av en flygledare. Läs mer

29 mars 07:03

LFV Sesarvalidering för ökad kapacitet på Arlanda

I december och januari genomfördes valideringar inom Sesar 2020 med flygledare från ATCC Stockholm och ATS Arlanda. Valideringen innehöll en realtidssimulering med Stockholm-Arlandas trafikflöden och parallella rullbanor med 90 flygrörelser per timme. Läs mer

13 mars 15:03

LFV fick särskilt omnämnande för lösning för aeronautisk information

Vid den pågående flygtrafikledningsmässan i Madrid fick LFV ett särskilt omnämnande för systemet L-CAPS för aeronautisk information. I slutet av 2018 tecknade LFV ett avtal med isländska flygtrafiktjänsten Isavia om L-CAPS. Läs mer

12 mars 08:03

LFV på ATM mässan i Madrid

LFV är en av 6 partners inom COOPANS Alliance – ett samarbete på europanivå för att främja ett gemensamt arbetssätt för flygtrafikledningssystem och harmonisering av luftrum. Läs mer

07 mars 10:03

LFV 2018: Två tusen flygplan per dygn och 3,2 miljarder i omsättning

Antalet luftrumsrörelser 2018 uppgick till 785 000 vilket innebär att LFV säkert och effektivt guidat omkring 2 000 flygplan per dygn genom svenskt luftrum på väg till eller från en flygplats i eller utanför Sverige. Läs mer