LFV i Almedalen

20 juni 11:06

Aerospace Almedalen är samlingspunkten för alla flyg- och rymdintresserade. Tisdagen den 2 juli bjuder branschen in till ett brett program från morgon till kväll.

Årets Aerospace Almedalen går i grönt med flera seminarier som adresserar klimat, miljö och hållbarhet. På agendan står också diskussioner om flyg- och rymdbranschens långsiktiga förutsättningar och vi belyser hur Sverige bygger ett starkt luftförsvar, i dag och i framtiden.

LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas deltar i ett panelsamtal tillsammans med infrastrukturministern Tomas Eneroth och representanter från Swedavia, BRA och Saab. Infrastrukturminister ger sin syn på hur flyget ska vara både hållbart och tillgängligt med efterföljande paneldiskussion om morgondagens flyg.

9.00-9.50 Infrastrukturminister Tomas Eneroth: Morgondagens flyg – så gör vi det hållbart och tillgängligt

Tillsammans med övriga transportslag skapar flyget förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt, konkurrenskraftigt och välmående Sverige. Flyget behöver vara en del av framtidens transporter och framtidens transporter ska vara hållbara. Därför måste vi ta ett gemensamt krafttag för att minska flygets negativa klimatpåverkan.

Anförande och samtal med infrastrukturministern,

  • Tomas Eneroth, infrastrukturminister, Regeringen
  • Ann Persson Grivas, generaldirektör, LFV
  • Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia
  • Anna Soltorp, hållbarhetschef, BRA
  • Peter Engberg, Head of Traffic Management, Saab

11.00-11.50 Flyget, flygtrafikledningen och miljön

Hur stor betydelse har egentligen luftrummets utformning och in- och utflygningsvägar när det är flygplanen som står för de stora utsläppen? Hur kan obemannade luftfartyg verka tillsammans med traditionell luftfart? Och vad får det för påverkan?

  • Niclas Wiklander, miljöchef ATM, LFV
  • Roger Li, UTM-manager, LFV