Nyheter

I förra veckan genomfördes en validering med tillhörande Visitors Open Day i Malmö. I4D/CTA och AMAN är ett SESAR-projekt som drivs i COOPANS regi.
ett smart kösystem in till en flygplats. Målet är att börja jobba med flödet upp till 200 nautiska mil (370 kilometer) ut från flygplatsen. I stället för att få en köbildning närmare flygplatsen får vi ett bättre flöde utan eller med mindre förseningar. Det innebär också lägre bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp

15 april 15:04

LFV skapar smartare flöden till flygplatserna

Genom att omväxlande gasa och bromsa sig fram till vägkorsningen för att slutligen tvärbromsa vid rödljuset blir körningen ryckig, obekväm och onödigt miljöbelastande. Kan man i stället i god tid planera färden fram till korsningen blir resultatet det motsatta samtidigt som köbildningen minskar.

Läs mer

05 april 10:04

Linköping/Saab flygplats får godkänt för flygtrafikledning på distans

Linköping/Saab flygplats har blivit godkänd av Transportstyrelsen för att flygtrafikledas på distans. Därmed blir Linköping den tredje svenska flygplatsen som ansluts till centralen för flygtrafikledning på distans i Sundsvall, RTC Sundsvall. Läs mer

05 april 10:04

RTS är framtiden

LFV och Saab var först ut med driftsättningen av Örnsköldsvik 2015. Nu, några år senare har ett 40-tal länder planer för RTS, Remote Tower Services. De vill säga att samla tornflygledning i digitaliserade kontrollcentraler. Läs mer

04 april 14:04

Saab Digital Air Traffic Solutions får ny vd

Per Ahl har utsetts till ny vd för SDATS, Saab Digital Air Traffic Solutions AB. 2016 bildade LFV och Saab det gemensamma bolaget SDATS för att utveckla, marknadsföra och driva flygtrafikledning på distans. Läs mer

03 april 12:04

Open day visade det senaste inom multiple

Två olika övningar visades på Coopans Multiple Remote Tower trials Open Day på Saab i Växjö. I den ena övningen hanterade en flygledare två flygplatser samtidigt med startande och landande trafik. I den andra övningen visades hur tre flygplatser samtidigt hanterades av en flygledare. Läs mer

29 mars 07:03

LFV Sesarvalidering för ökad kapacitet på Arlanda

I december och januari genomfördes valideringar inom Sesar 2020 med flygledare från ATCC Stockholm och ATS Arlanda. Valideringen innehöll en realtidssimulering med Stockholm-Arlandas trafikflöden och parallella rullbanor med 90 flygrörelser per timme. Läs mer

13 mars 15:03

LFV fick särskilt omnämnande för lösning för aeronautisk information

Vid den pågående flygtrafikledningsmässan i Madrid fick LFV ett särskilt omnämnande för systemet L-CAPS för aeronautisk information. I slutet av 2018 tecknade LFV ett avtal med isländska flygtrafiktjänsten Isavia om L-CAPS. Läs mer