Vidselbasens nya flygledningstorn invigt

30 augusti 14:08

Onsdagen den 30 augusti invigdes det nya flygledningstornet på Vidselbasen i Norrbottens län.

På programmet stod tal, defilering av en JAS Gripen, visning av teknik och överlämning av en symbolisk tornnyckel till provplatsens chef Mats Hakkarainen.
Med Fortifikationsverket som beställare började det nya tornet att byggas 2016 och stod klart före sommaren. Sikthöjden är 19 meter, elva meter mer än i det gamla tornet och det ligger längre in från banan för att minska bullret i torncaben.
Mats Hakkarainen är provplatschef på Vidsel:
– Det nya tornet betyder jättemycket för Vidselbasen. Vi ökar kapaciteten och kan bedriva verksamhet här i ytterligare 40 år. Med de investeringar som har gjorts de senaste åren står vi väl rustade för framtiden.
Vidselbasens övningsområde nordväst om Vidsel är lika stort som Blekinge. Hit kommer såväl svenska som utländska förband för att provskjuta eller öva.