Regeringen presenterade svensk flygstrategi

26 januari 14:01

Anna Johansson, infrastrukturminister (S), presenterade idag regeringens övergripande strategi för flygets roll inom framtidens transportsystem. Utgångspunkterna var de transportpolitiska målen, regeringens mål om EUs lägsta arbetslöshet och Sverige som ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Vi ser positivt på att det nu presenterats en flygstrategi. Regeringen kommer att bjuda in till ett större branschmöte vilket vi ser fram emot, säger Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör LFV.

Anna Johansson framhöll Sverige som en stark flygindustrination och i det sammanhanget lyfte hon fram LFVs och Saabs gemensamma satsning på fjärrstyrda torn inom ramen för Saab Digital Air Traffic Solutions.
– Det samarbetet kommer av allt att döma ge stora exportframgångar, förutspådde Anna Johansson.