Pressträff om ökade möjlighet för bostadsbyggande i Stockholmsregionen

10 november 10:11

Presskonferens kring Bällsta radar

Idag kallade bostad- och digitaliseringsminister Peter Eriksson till pressträff för att presentera regeringens utredning kring Bällsta radar. LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas var på plats för att presentera LFVs arbete med hur vi kan bidra till ytterligare nybyggnation i Stockholmsområdet.

För att lösa frågan om Bällsta radars påverkan på bostadsbyggandet i Stockholm kommer staten att finansiera LFV med 50 miljoner kronor för att kunna förstärka radartäckningen över Stockholmsområdet.  Finansieringen möjliggör att LFV kan bygga en ny radar på befintlig plats i Uppsalaområdet vilket kommer att tillåta ytterligare byggnation i Stockholm. Bällsta radar kommer fortfarande att användas.

- Vi har äntligen gått i mål med den här frågan. Nu skapar vi möjligheter för tiotusentals fler bostäder på lång sikt, säger Peter Eriksson i en intervju med SVT.

På presskonferensen deltog förutom Peter Eriksson och Ann Persson Grivas, Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård och utredare Johan Edstav.