LFV/LiUs forskning väcker intresse i världen

11 oktober 15:10

I början av oktober besökte ledningen för det brasilianska forskningsinstitutet ICEA, Brazilian Institute of Airspace Control, Linköpings Universitet och Campus Norrköping. Deras fokus ligger på forskning inom övervakning och styrning av obemannat flyg, mänsklig prestanda och fjärrstyrd flygtrafiktjänst.

ICEA står för den brasilianska spetskompetensen inom dessa områden.

– Det finns ett svensk-brasilianskt samarbete kring forskning och innovation om luftfart där svensk akademi och industri ingår, säger Billy Josefsson, LFV. LFV och LiU möter ICEA i flera utmanande forskningsfrågor vilket är berikande för oss alla.

– Det LFV/LiU forskar på har skapat intresse och vi har presenterat vår forskning för mer än 500 personer under våren både i Sverige och internationellt. Vårt redan stora nätverk växer och fler vill samarbeta med oss.

Nanjings Universitet besöker LFV/LiU

Forskare från vänster: Ying Peng, Ying Zhang, Bin Hu, Yanjun Wang, Jonas Lundberg LiU, Prefekt Minghua Hu och doktoranderna Magnus Nylin LFV, Åsa Svensson LiU, Prithiviraj K. Muthumanickam LiU.

Även i Kina har man uppmärksammat svensk forskning. I augusti besökte institutionen för civilt flyg och ATM, från Nanjing Universitetet i södra Kina, Norrköping. Deras inriktning är på flyg- och rymdforskning.

– Sedan 2015 har vi ett samarbete med Dr Yanjun Wang som forskar på mänsklig prestanda och det har passat bra in i vårt arbete med ny teknik, nya verktyg och arbetsbelastning för flygtrafikledning, säger Billy Josefsson.

Totalt är omkring 100 forskare sysselsatta med civil luftfart vid universitetet i Nanjing. Av dem arbetar 20 med ATM, flödeshantering, utvärdering av luftrum, obemannade flyg, SWIM (System Wide Information Management) och mänsklig prestanda. Gruppen har också det gamla tornet vid Nanjings flygplats som laboratorium vilket ger en möjlighet att genomföra utvärdering av nya verktyg i högtrafikerad miljö.

ICEA var representerade av Alexandre Barreto, Head of ATM Research, Manoel da Costa, Director ICEA, samt Camilla Bassetto.