LFV visade upp smart lösning för flygplatser

16 november 11:11

På onsdagen var det SESAR Visitors Day på kontrollcentralen i Malmö då LFV visade upp hur långt man har kommit i utvecklingen av Arrival and Departure Manager, även kallat AMAN-DMAN. Omkring 25 personer var på plats i Malmö för att lyssna, se och lära.

- AMAN-DMAN är ett planeringsverktyg för att optimera flödet till de båda parallellbanorna på Arlanda och få en bättre balans mellan start och landning. Man kan öka genomströmningen och minska snedbelastningen på banorna och göra en tidig planering redan från marschhöjd, berättar Åke Wall som tillsammans med Jan-Olof Roos leder projektet. Arlanda är förstås en given användare av arrival and departure manager men det kan också användas på Bromma och Landvetter, menar Åke Wall.

SESAR Visitors Day var en del av den validering av AMAN-DMAN som pågår just nu på kontrollcentralen i Malmö.

SESAR (Single European Sky ATM Research) är det EU-program som ska utveckla tekniska och operativa förutsättningar för det gemensamma europeiska luftrummet  för att möta den förväntade trafikökningen. LFV arbetar i SESAR genom alliansen COOPANS.