LFV hanterade rekordstort antal rörelser 2016

11 maj 16:05

Trafikåret 2016 blev ett rekordår för flyget i Sverige. LFVs flygledare hanterade 726 000 flygrörelser i det svenska luftrummet. Det är en ökning med två procent mot 2015. Samtidigt sänkte LFV sina kostnader och därmed avgifterna till flygbolagen för tredje året i rad.

LFVs omsättning uppgick 2016 till 3,1 miljarder kronor (3,4) och resultatet efter finansiella poster blev 14 miljoner kronor (39). Rörelseintäkterna uppgick till 3 149 mkr (3 364), en minskning med 215 mkr. De flygtrafikrelaterade luftfartsintäkterna minskade med 263 mkr till 2 202 mkr (2 465).
Läs hela pressmeddelandet.