LFV hanterade rekordstort antal rörelser 2016

28 mars 08:03

Trafikåret 2016 blev ett rekordår för flyget i Sverige. LFVs flygledare hanterade 726 000 flygrörelser i det svenska luftrummet. Det är en ökning med två procent mot 2015. Samtidigt sänkte LFV sina kostnader och därmed avgifterna till flygbolagen för tredje året i rad.

– De effektiviseringar som LFV har gjort under de senaste åren har starkt bidragit till att avgifterna har kunnat sänkas. Det är effektiva arbetssätt och innovativa lösningar som har bidragit, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

LFVs omsättning uppgick 2016 till 3,1 miljarder kronor (3,4) och resultatet efter finansiella poster blev 14 miljoner kronor (39). Rörelseintäkterna uppgick till 3 149 mkr (3 364), en minskning med 215 mkr. De flygtrafikrelaterade luftfartsintäkterna minskade med 263 mkr till 2 202 mkr (2 465).
– LFVs intäkter för flygtrafiktjänst en route baseras på antal service units, vilka har ökat med 1,1 procent jämfört 2015 och påverkar LFVs intäkter positivt. Den 1 januari 2016 sänktes den svenska undervägsavgiften med 4,9 procent bland annat till följd av den pågående effektiviseringen, en effektivisering som är ett EU-krav på alla leverantörer av flygtrafiktjänst. Dessutom påverkar den låga inflationen indexeringen av undervägsavgifterna negativt, säger Olle Sundin.

Under året bildade LFV tillsammans med SAAB bolaget Saab Digital Air Traffic Solutions AB. Bolaget ska marknadsföra, sälja, utveckla och driva digital fjärrstyrd flygtrafikledning nationellt och internationellt. Sedan 2014 har LFV ett godkännande från Transportstyrelsen för fjärrstyrd flygtrafikledning på Örnsköldsvik Airport. Fler flygplatser kommer att anslutas till LFVs kontrollcentral i Sundsvall för digitaliserad flygtrafikledning. På tur står Sundsvall Timrå Airport och Linköpings City Airport och. Flygtrafikledning på distans bidrar bland annat till effektivare arbetsformer, utvecklade informationsflöden och kostnadseffektiviseringar.

LFV och Swedavia startade under året upp ett arbete och en gemensam avsiktsförklaring i syfte att undersöka möjligheterna till fjärrstyrd flygtrafikledning vid fem av Swedavias flygplatser i Sverige. LFV vill fortsatt bidra till smarta lösningar för morgondagens flyg och tillsammans med kunder och samarbetspartners leverera tjänster för tillgänglighet och konkurrenskraft.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning med tillhörande tjänster för civil och militär luftfart. LFV är också med och utvecklar det Europeiska luftrummet genom samarbeten i olika former. LFV har lång erfarenhet av att erbjuda konsulttjänster inom luftfartsområdet på den internationella marknaden. Med fokus på forskning och utveckling erbjuder LFV smarta lösningar för morgondagens flyg. LFV är först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning - ett helt nytt sätt att leda flygtrafiken på - vilket uppmärksammas globalt. LFV har 1100 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder kronor.

Fakta LFV
• LFV flygtrafikleder vid 20 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
• LFV är partner till GAL, Global Aerospace Logistics, leverantör av flygtrafiktjänster i Förenade Arabemiraten.
• LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och har två års erfarenhet av operativ verksamhet.
• LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet. 30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.
• LFV är ett statligt affärsverk.
• 726 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2016.
• 99,9 procents punktlighet.
• 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.

LFVs årsredovisning 2016.