LFV bygger primärradar i södra Sverige

23 januari 11:01

Infrastrukturminister Anna Johansson tog i dag första spadtaget för att förvandla Vissefjärda radar till en toppmodern anläggning för civilt bruk. Radaranläggningen ska, när den står klar 2019, användas för att övervaka flygtrafiken över Östersjön.

Vid flera tillfällen under de senaste åren har flygning utan transponder rapporterats över framför allt södra Östersjön. Med de sekundärradar som LFVs flygtrafikledning använder i dag har det inte varit möjligt för LFVs flygledare att se och följa flygningar utan transponder. Därför beslöt LFV 2015 att investera i en primärradar med vars hjälp flygtrafikledningen ser allt i luften.

Vissefjärda är en radaranläggning som togs i operativ drift av Försvarsmakten 1972 och användes fram till år 2011. När LFV beslutade att investera i en primärradar stod valet mellan att bygga helt nytt eller renovera Vissefjärda.

– Med sitt läge i sydöstra Sverige var en renovering av Vissefjärdaradarn det bästa valet. Den ligger så till att den täcker de ytor som är mest intressanta för LFVs flygtrafikledning. Med Vissefjärda radar kommer våra flygledare i Malmö att få ett verktyg för att utföra sitt arbete enklare och effektivare, säger Olle Sundin.

Investeringen i Vissefjärda uppgår till cirka 55 miljoner kronor. Nu startar ombyggnaden och radarn beräknas tas i bruk under 2019. Projektet delfinansieras av Europeiska Unionens Connecting Europe Facility.