LFV bistår AeroThai vid driftsättning

27 oktober 13:10

AeroThai, leverantör av flygtrafiktjänster i Thailand, ska driftsätta ett nytt operativt system för flygtrafikledning i hela landet.

LFV, med flera års erfarenhet av systemet, bistår AeroThai inför driftsättningen och är nu på plats i Bangkok för att bland annat hjälpa till med att anpassa metoder och dataset.

AeroThais nya flygtrafikledningssystem ska tas i drift vid en kontrollcentral, fem terminalkontroller och ett trettiotal torn runt om i landet.