Jas 39 Gripen landar på gotländsk väg

06 september 21:09

Som ett led i Försvarsmaktens arbete med att återigen börja nyttja fler start-och landningsmöjligheter än de flygplatser Försvarsmakten normalt använder, landade idag en Jas 39 Gripen på väg 653 på Gotland.

I juni 2016 fick LFV förfrågan från Försvarsmakten om att utveckla flygtrafiktjänster lämpliga att använda i ett rörligt baskoncept. Arbetet har bedrivits i projektform och innehållit regel- och metodutveckling, utprovning av teknisk utrustning samt flygsäkerhetsarbete tillsammans med de båda flygsäkerhetsmyndigheterna FLYGI och Transportstyrelsen. Tillfälligt driftgodkännande erhölls i juli 2017 och idag, onsdag, kl 11.00 har Försvarsmaktens JAS 39 Gripen landat på väg 653 öster om Väskinde på Gotland.

Den allmänna vägen ligger i kontrollzonen för Visby Airport och LFVs flygledare i tornet på flygplatsen hanterade inflygningen till den tillfälliga landningsplatsen.

Prov och försök kommer att genomföras på ett antal olika platser under kommande år.