Rörelserna upp fem procent första halvåret

14 augusti 14:08

Juli blev ytterligare en månad med mycket flygtrafik. Ackumulerat för första halvåret är ökningen 5 procent. Det visar LFVs statistik.

I juli registrerade LFV 66 106 rörelser att jämföra med 61 960 i juli 2016. Det innebär en ökning med knappt 7 procent.
Ackumulerat ligger ökningen på 5 procent första halvåret. Samtliga trafikkategorier ökade i juli: utrikes 8 procent, överflygande 7 och inrikes 2. Överflygande trafik är flygtrafik som varken startar eller landar i Sverige.