Färre men allvarligare händelser med drönare 2016

04 januari 10:01

Under 2016 inträffade det 33 händelser med drönare i luften kring svenska flygplatser. Det var en minskning jämfört med 2015, då Transportstyrelsen fick rapport om 34 händelser med drönare. Samtidigt var andelen allvarliga händelser större 2016 jämfört med 2015.

Händelserna har främst gällt tillfällen när drönare kommit in i luften nära flygplatserna, så kallade kontrollzoner. För att få använda en drönare kommersiellt krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen.

Läs mer