Flygsäkerhet och innovation går hand i hand

26 september 15:09

- Att prioritera flygsäkerheten är en god grund för fortsatt utveckling. Det tillåter oss att vara innovativa, säger LFVs GD Ann Persson Grivas i en intervju i CANSOs magasin Airspace. Intervjun gjordes i samband med ett CANSO-möte i Köpenhamn i juni.

CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) är en global intresseorganisation främst för leverantörer av flygtrafiktjänster i vilken LFV är medlem. CANSOs medlemmar hanterar över 85 procent av världens flygtrafik. Målet är att samla, utveckla och marknadsföra nya strategier för att förbättra flygtrafiktjänster på marken och i luften. En viktig uppgift är att tillsammans med kunderna, exempelvis olika flygbolag och deras organisationer, utveckla flygtrafiktjänster som tillgodoser deras behov.