Ann Persson Grivas – ny generaldirektör för LFV

24 februari 08:02

Regeringen har utsett Ann Persson Grivas till ny generaldirektör för LFV, Luftfartsverket. Hon kommer närmast från en tjänst som biträdande generaldirektör på Försäkringskassan. Ann Persson Grivas tillträder sin tjänst den 1 april 2017.

– Ann Persson Grivas har gedigen erfarenhet från såväl näringsliv som från att arbeta i en stor myndighet. Jag är därför glad att Ann tackat ja till erbjudandet att fortsätta driva den hittillsvarande positiva utvecklingen, men också hantera de utmaningar som myndigheten står inför, och det viktiga effektiviseringsarbete som pågår, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

LFV är ett statligt affärsverk som ansvarar för flygtrafikledningen vid 20 flygplatser i Sverige och för överflygningar i det svenska luftrummet. LFV har uppdrag internationellt och utvecklar lösningar för morgondagens flyg där flygsäkerhet, innovation, effektiva arbetssätt och kundfokus är viktiga hörnstenar. LFV är en drivande aktör i branschen.
– Ann Persson Grivas har med sin långa erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete alla de förutsättningar som krävs för att driva LFVs förändringsarbete vidare. Hennes fokus på resultat, utveckling, kvalitet och kunder är centrala för LFVs fortsatta utveckling. Ann kommer från ledande positioner i stora komplexa, nationella och internationella organisationer som Försäkringskassan, SAS, Tre, Sony Ericsson och Vattenfall, säger Jan Olson, styrelsens ordförande.
– Att förändras är att utvecklas och en förutsättning för överlevnad, i synnerhet i en bransch som flygets. Flyget ligger mig varmt om hjärtat efter mina år på SAS. Digitaliseringen ökar ytterligare förändringstakten och jag vill leda en utveckling där vi rustar LFV för kunna fortsätta konkurrera framgångsrikt i Sverige och i världen, säger Ann Persson Grivas.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning med tillhörande tjänster för civil och militär luftfart. LFV är också med och utvecklar det Europeiska luftrummet genom samarbeten i olika former. LFV har lång erfarenhet av att erbjuda konsulttjänster inom luftfartsområdet på den internationella marknaden. Med fokus på forskning och utveckling erbjuder LFV smarta lösningar för morgondagens flyg. LFV är först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning, ett helt nytt sätt att leda flygtrafiken på, vilket uppmärksammas internationellt. LFV har 1100 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder kronor.

Fakta LFV
• LFV flygtrafikleder vid 20 flygplatser och från tre kontrollcentraler i Sverige.
• LFV är partner till GAL, Global Aerospace Logistics, leverantör av flygtrafiktjänster i Förenade Arabemiraten.
• LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och har två års erfarenhet av operativ verksamhet.
• LFV har över 70 års erfarenhet och kunskap av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet. 30 års erfarenhet av affärer i över 50 länder.
• LFV är ett statligt affärsverk.
• 726 000 flygrörelser i svenskt luftrum 2016.
• 99,9 procents punktlighet.
• 100 procent uppfyllda flygsäkerhetsmål.

Fakta Ann Persson Grivas
• Ålder: 55 år.
• Bostadsort: Stockholm.
• Erfarenhet: 2008-2017 Försäkringskassan på ledande befattningar som biträdande generaldirektör, överdirektör, vikarierande generaldirektör, Försäkringsdirektör2001-2008 Sony Ericsson, Vattenfall, Tre 1986-2001 SAS.
• Utbildning: Uppsala Universitet, Högskoleexamen humanistisk fakultet.