70 år av smarta lösningar för flyget

29 augusti 16:08

I år är det 70 år sedan LFV grundades.

Under alla dessa år har LFV ansvarat för flygtrafikledning och flygsäkerhet i Sverige. En viktig milstolpe var 1978 då civil och militär flygtrafiktjänst integrerades i Luftfartsverket.

Vår historia