LFV deltar i SESAR-event

14 juni 12:06

Inom SESAR – Single European Sky ATM Research – pågår en rad projekt för att effektivisera det europeiska luftrummet och flyget. I tre dagar med början i dag arrangerar SESAR ett så kallat closure event i Amsterdam där man visar upp för branschen vad man har åstadkommit så här långt.

LFV leder tre projekt inom Noracons ram och de kommer att visas upp vid mässan:

  • SWIM som är ett projekt för standardiserad datakommunikation mellan Europas flygtrafiktjänstleverantörer.
  • i4D som är ett projekt för högre precision i flygningarna och för en exaktare beräkning av flygens faktiska ankomsttid till flygplatsen.
  • RTS 6.9.3 som är den fortsatta utvecklingen inom SESARs ram av fjärrstyrd flygtrafikledning.

LFV/Noracon har en egen monter under SESAR-dagarna. På bilden syns Harald Malen och Christian Axelsson-Domfors.