RTS - One Year in Operation

08 mars 13:03

Sedan 21 april 2015 har LFV bedrivit flygtrafikledning på distans vid LFVs Remote Tower Centre i Sundsvall. Med nästan 4 000 loggade drifttimmar har LFV samlat på sig en unik erfarenhet, något som flygplatser runt om i världen kan dra nytta av.

– Tillsammans med Saab gjorde LFV verklighet av en vision. LFV är inte bara den enda aktören som har fjärrstyrd flygtrafikledning i drift, vi är också ensamma om att ha ett operativt godkännande. Med RTS har vi skrivit industrihistoria som visar att LFV driver innovation och ligger i framkant när det gäller fjärrstyrd flygtrafikledning, säger LFVs generaldirektör Olle Sundin.

Örnsköldsvik Airport blev den första flygplatsen i världen att fjärrstyras. Sundsvall Timrå Airport blir nummer två under försommaren 2016 och våren 2017 ansluts Linköping City Airport till Remote Tower Centre.

– Efter ett år med RTS kan jag säga att fjärrstyrd flygtrafikledning har fungerat precis så som jag har förväntat mig, det vill säga att vi märker ingen skillnad mot tidigare. Flygsäkerheten och effektiviteten är lika hög och god som den var med konventionell flygtrafiktjänst, säger Robert Gyllroth, flygplatschef på Örnsköldsvik Airport.

Enligt LFVs planer kommer multiple RTS, det vill säga att en flygledare sköter flera flygplatser, att vara igång under 2018.

– Det blir en nästan lika stor milstolpe som när Remote Tower Centre driftsattes, säger Olle Sundin.

I Remote Tower Centre finns nu nästan 4 000 timmar operativ verksamhet loggade. Med dem och all annan erfarenhet i bagaget går LFV vidare och utvecklar fjärrstyrd flygtrafikledning. Flygplatserna kan dra nytta av digitaliseringen i RTS och utveckla och
effektivisera verksamheten i andra delar än flygtrafiktjänsten. Intresset från omvärlden för vad som pågår i Sverige och i LFV är enormt. Bara under årets första två månader har fem internationella delegationer besökt Sundsvall. Sammanlagt räknas antalet besökare i tusental från omkring 50 länder.

– Redan före driftsättningen var intresset stort men vi ser en klar uppgång efter fjolårets World ATM i Madrid och invigningen den 21 april 2015, säger Olle Sundin.

LFV fick i år motta flera priser och utmärkelser för arbetet med RTS, Remote Tower Services, på World ATM, global branschmässa i Madrid för Air Traffic Management. Det internationella intresset har varit stort ända sedan den fjärrstyrda trafikledningen sattes i drift för ett år sedan.


För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-192050.