TS har sagt sitt - Örnsköldsvik får godkänt

01 november 14:11

– Jag är mycket glad över att vi nu har fått ett villkorslöst driftgodkännande för ATS-tjänsten från RTC till Örnsköldsvik, säger Erik Bäckman, enhetschef RTC/RTS. Idag, 1 november, kom beslutet där Transportstyrelsen godkänner fortsatt fjärrstyrd flygtrafikledning av Örnsköldsvik Airport.

– Sedan vi fick det första driftgodkännandet för ATS Örnsköldsvik i RTC så har Transportstyrelsen löpande velat se driftuppföljningsrapporter och att vi med hjälp av våra drifterfarenheter ska förbättra vissa rutiner och metoder vid användande av systemet. Detta  innebar att det första driftgodkännandet var villkorat och datumsatt. I mitten av oktober i år skickade vi kompletteringar till TS, berättar Erik Bäckman.

Transportstyrelsen har nu granskat den inkomna dokumentationen mot gällande kravbild och ser att driftuppföljningsrapporten innehåller den begärda översynen som klargör att kraven är uppfyllda.

– Det visar att TS och LFV är eniga. Fjärrstyrd flygtrafikledningstjänst kan bedrivas på ett säkert, effektivt och kontinuerligt sätt från RTC i Sundsvall. Jag vill rikta ett stort tack till de som jobbat med att förlänga driftgodkännandet för Örnsköldsvik och sett till att vi svarat upp gentemot TS kravbild, säger GD Olle Sundin.

Driftgodkännandet för fjärrstyrd flygtrafikledningstjänst för Örnsköldsvik Airport omfattar flygplatskontroll-, inflygningskontroll-, flyginformations- och alarmeringstjänst.