Nattliga flygningar över Stockholm

07 december 08:12

Under de två senaste veckorna har det gjorts flygmätningar nattetid över Stockholm.

Det är Fortum som fått tillstånd att se över sitt fjärrvärmenät. För mer information hänvisar vi till Fortums Kundtjänst.