LFV belönar doktorand vid Linköpings Universitet

21 januari 15:01

Åsa Svensson, LFV-stipendiat 2015.

LFV delar varje år ut ett uppmuntringsstipendium till en student eller anställd vid Linköpings Universitet. 2015 gick det till doktorand Åsa Svensson.

Åsa Svensson arbetade under fjolåret med att utveckla en metodik för att samla in operativ data med hjälp av så kallad eye tracking vilket innebär att flygledarens ögonrörelser spelas in och kan sedan analyseras på olika detaljnivåer.

– Det är första året som uppmuntringsstipendiet går till en doktorand. Åsas arbete har bidragit väsentligt till att utveckla en innovativ metodik med stor potential så stipendiet är välförtjänt, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör i LFV.

– Det är väldigt intressant att jobba med LFV och det finns stora möjligheter att utveckla både designen av arbetsmiljön och utbildning. Vi har arbetat både med överflygande trafik, ankommande flyg och med tornmiljön, berättar Åsa.

LFV bedriver flygtrafiktjänst på 23 flygplatser och vid två kontrollcentraler. Varje dag hanterar LFVs 800 flygledare omkring 2 000 flighter och ansvarar för att varje flygning är säker och effektiv.
För att allt ska fungera i vardagen krävs bland annat ett avancerat systemstöd från radaranläggningar till flygledarnas skärmar. Med detta jobbar många av LFVs 120 ingenjörer. inom LFV bedrivs också forskning och utveckling kring framtidens flygledningstjänster. Det sker i samarbete just med universitet men också inom ramen för flera europeiska samarbetsprojekt.

– Flyget är globalt, tekniskt avancerat och spännande. Det gör LFV till en högintressant arbetsplats för duktiga studenter, forskare och ingenjörer, säger Ulf Thibblin.

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Fakta om LFV
• LFV erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster och tjänster relaterade till dessa nationellt och internationellt.
• LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika allianser och organisationer.
• LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
• LFV var först i världen med ett operativt godkännande för flygtrafikledning på distans. Sedan april 2015 flygtrafikleder LFVs medarbetare i Sundsvall flygtrafiken på Örnsköldsvik Airport.
• LFV har 1 200 anställda och en årlig omsättning på 2,6 miljarder kronor.


Åsa Svensson, LFV-stipendiat 2015.