Förslag om nya regler för drönare efter årsskiftet

13 september 09:09

Transportstyrelsen har uppdaterat informationen på sin hemsida gällande det pågående arbetet med framtagandet av ett nationellt regelverk för "Flygning med obemannade luftfartyg i områden med flygtrafikledning". TS meddelar nu att ett nytt remissförslag kan väntas någon gång efter kommande årsskifte.

Flygning med obemannade luftfartyg i områden med flygtrafikledning.