EU-finansiering till samarbetsprojekt

06 december 09:12

Joint Programme Office (JPO) har tilldelats ekonomiskt stöd från EU genom INEA-fonden. JPO är en samarbetsorganisation mellan LFV, Naviair och NUAC som syftar till att hantera det flygoperativa systemet COOPANS tekniskt, konceptuellt och operativt.

Huvudsyftet med programmet är att minska kostnaderna i LFV och Naviair och genom att stödja NUAC att förverkliga sina affärsmål.

COOPANS är en allians av leverantörer inom flygtrafiktjänst i Sverige, Danmark, Irland, Österrike och Kroatien. JPOs uppgift är att analysera, katalysera och samordna tekniska initiativ för olika platser och länder och bidra till att sänka kostnadsbasen för LFV och Naviair. JPO rapporterar till Naviairs och LFVs högsta ledningar och är förankrad som ett strategiskt initiativ.


JPO visionen
Programmets vision är "Ett system och koncept för NUAC/LFV/Naviair som möjliggör en kostnadseffektiv och framstående flygtrafiktjänst". Programmet kommer att ge påtagliga kostnadsbesparingar för LFV, Naviair och NUAC.
Finansieringen från EU möjliggör att LFVs och Naviairs pionjärarbete i sin strävan att bli de bästa och mest innovativa leverantörer av flygtrafiktjänst kan fortsätta.

Läs mer om Inea
Läs mer om COOPANS