Solstorm påverkar flygtrafiken i Sverige

04 november 17:11

Under eftermiddagen har flyget i Sverige påverkats av väderfenomenet solstormar. Detta kan ge upphov till störningar i jordens magnetfält. Det har inneburit störningar på LFVs radaranläggningar i Sverige då solstorm kan försämra för flygtrafikledningens möjligheter att leda trafiken i luften.

LFV har under eftermiddagen därför inte kunnat hålla luftrummet öppet under den här perioden utan tillsammans med tekniker säkerställt att vi har kunnat öppna för flygtrafik successivt. 

- Vår kontrollcentral i Malmö är nu uppe i full kapacitet igen liksom Stockholm. Det kommer att bli följdförseningar under kvällen men vi gör allt vi kan för att minska förseningarna. Det tar ett par timmar innan vi har arbetat ikapp förseningarna. LFV beklagar de olägenheter detta har medfört för flygpassagerare, flygbolag och flygplatser. Vi kommer att gå igenom dagens händelser och dess påverkan på flygtrafiken i Sverige säger Per Fröberg, pressansvarig på LFV.