Ökning av flygtrafiken i augusti

07 september 10:09

Totalt antal rörelser ökade med strax över 2 procent i augusti jämfört med augusti 2014.

 Ackumulerat januari-augusti ligger vi på nästan +1 procent. I augusti var det den överflygande trafiken som visade på de största ökningstalen, +2,5 % (ack +2,0 %). Utrikestrafiken ökade även den med strax över 2,3 procent (ack +0,8 %) och även inrikestrafiken ökade i augusti med +1,5 procent (ack -1,5 %).